Przeskocz do treści

Jak pomagamy?

Punkt Zbiórki i Rozdziału Darów oraz Punkt Poradnictwa

Dla osób ubogich prowadzimy o 1997 roku Punkt Zbiórki i Rozdziału Darów przy ul. Grójeckiej w Warszawie. Od 2013 roku w tym samym miejscu działa również Punkt Poradnictwa dla Osób Bezdomnych. Jest to miejsce, w którym najubożsi mogą otrzymać ciepłe ubrania, wypić kawę, herbatę uzyskać poradę socjalną psychologiczną. Jeżeli nie jesteś obojętny na los potrzebujących, jeżeli chciałbyś pomagać to zapraszamy. Stale potrzebujemy wolontariuszy oraz darczyńców. Więcej o tym jak możesz pomóc jako wolontariusz tutaj. Informacje o tym jak można przekazać dary naszym podopiecznym tutaj.

Ośrodek Rodzinny D.O.M.

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla dzieci zamieszkałych w stolicy i na Mazowszu, szczególnie tych ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. W Warszawie w dzielnicy Mokotów prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, w której pracownicy Fundacji i wolontariusze organizują zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i terapeutyczne. Najbiedniejszym – po wywiadzie środowiskowym – udostępniamy odzież i środki czystości oraz pomoce szkolne. Latem dla dzieci z ubogich rodzin organizujemy kolonie i „Lato w mieście”. Prowadziliśmy również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Poradnię Anonimową dla młodzieży i rodziców, w której udzielane były porady psychologiczne i prawne.

Pomoc dzieciom i ich rodzinom w rejonach Polski doświadczonych strukturalnym bezrobociem.

Od jesieni 1996 r. Fundacja prowadzi akcję Most Miłości, przeznaczoną dla dzieci z dotkniętych bezrobociem rejonów Polski, w większości rodzin obecnie bezrobotnych byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wielokrotnie wysyłaliśmy transporty z ubraniami, pomocami szkolnymi. Naszymi partnerami są miejscowi nauczyciele, Ośrodki Pomocy Społecznej, parafie. Wspólnie staramy się rozwiązywać problemy, jakie niesie bezrobocie i stagnacja gospodarcza regionu. W kilku miejscowościach zainicjowaliśmy akcję dożywiania dzieci. Finansujemy też, m. in. w Szkole Podstawowej w Sejnach, obiady dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Nasi wolontariusze zbierają książki do szkolnych bibliotek na północy i wschodzie Polski. Centralny punkt biblioteczny znajduje się przy ul. Madalińskiego 69a. Ostatnio blisko tysiąc woluminów dotarło do polskich szkół na Litwie.

Pomoc mniejszościom narodowym w Polsce

W 1996 r. dary przywiezione przez D.O.M. dla mieszkańców gminy Lelkowo na Warmii dzieliła wspólna komisja złożona z przesiedlonych tam po wojnie grekokatolików Łemków i rzymskich katolików. Było to pierwsze od lat współdziałanie katolików obydwu obrządków. W 1997 r. zorganizowaliśmy pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego Dni Tatarów w Warszawie – centralne obchody z okazji 600 lat osadnictwa tatarskiego w Rzeczpospolitej. Latem 2000 r. w Augustowie zorganizowaliśmy integracyjny polsko-litewski obóz dla dzieci z ubogich rodzin wielodzietnych.

Działalność poza granicami

W 1992 r. zorganizowaliśmy przy współudziale Ministerstwa Kultury i Sztuki pierwsze oficjalne praktyki studenckie w krajach byłego ZSRR – wyjazd studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do Berdyczowa na Ukrainie. Odtąd D.O.M. wielokrotnie wysyła transporty z darami dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Współpracujemy w tym zakresie z innymi organizacjami, m. in. ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, na zlecenie którego w 1997 r. realizowaliśmy transporty do Lwowa i Równego na Ukrainie.

Akcje poza krajem nie ograniczają się do pomocy Polakom żyjącym z dala od ojczyzny. W 1994 r. Fundacja zainicjowała polską pomoc dla dotkniętej wojną Czeczenii. Transporty leków, opatrunków i żywności udało się wysłać dwukrotnie: w 1995 i 1996 r.