.

Fundacja D.O.M. wspiera Polonię i Polaków za granicą. Warto wspomnieć, że w 1992 roku realizowane były przez nią pierwsze w krajach powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego oficjalne praktyki studenckie (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej) w Berdyczowie na Ukrainie.

POWIEM POLSCE; Polski Obłok Współpracy i Edukacji Medialnej – to miejsce przejrzystej i aktualnej informacji o Polonii i Polakach za granicą. Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Portal podzielony jest na dwie splecione ze sobą części:

bazę miejsc Polaków na świecie przedstawiającą mapę świata z zaznaczeniem miejsc związanych z Polakami i Polonią z odsłonami na poszczególne kraje i miejscowości.

– część informacyjną i edukacyjną, zbiera i rozpowszechnia aktualne i historyczne informacje związane z Polską i Polakami, osobami polskiego pochodzenia, ich historią i życiem.

Na realizację zadania publicznego Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. uzyskała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Dotacja::  126 000,00 zł (2021), 122 200,00 zł (2022);

Całkowita wartość projektu: 165 900,00zł (2021), 185 700 zł (2022)

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zapraszamy na https://PowiemPolsce.pl

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content