.

MŁODZIEŻ

Dokąd idziesz? – do D.O.M.u !

Wzrastająca w ostatnich latach liczba zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży jest bardzo niepokojąca. Coraz częściej słyszymy w mediach i zauważamy wokół siebie rozmaite zachowania ryzykowne, a więc działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla otoczenia społecznego. Problem ten dotyczy grupy wiekowej 7- 18 lat, a nawet młodszych dzieci. Takie zjawiska społeczne jak uzależnienia, przemoc, rozpad rodzin, brak właściwej opieki rodzicielskiej, nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży przestępczość, występują coraz częściej również w niektórych obszarach Mokotowa dzielnicy Warszawy gdzie prowadzimy od 1999 roku Klub D.O.M. –Świetlica.

Prowadzone zajęcia umożliwiają harmonijny rozwój dzieci , młodzieży. Uczestnicząc w poszczególnych programach Klubu D.O.M. dzieci uczą się współdziałania w grupie rówieśniczej, rozwijają własne zainteresowania i zdolności na bazie pozytywnych emocji.

Młodzież często nie ma żadnych określonych zainteresowań, spędza wiele godzin biernie przesiadując w domu i oglądając telewizję. Popularne formy spędzania czasu wolnego to spotkania ze znajomymi na osiedlowych ławkach, w parku, na podwórku, poświęcane na długotrwałe rozmowy, którym towarzyszy często picie piwa i palenie papierosów, a także wizyty w pubach i w galeriach handlowych. W otoczeniu młodzieży brakuje osób dorosłych, którzy pełniliby rolę autorytetów, osób zaufanych, które potrafią otwarcie rozmawiać z młodymi ludźmi, a także wskazać wartościowe cele i motywować do ich osiągnięcia. Działania profilaktyczne skupiające się w otoczeniu szkoły są nie wystarczające, dlatego też Fundacja D.O.M. prowadzi tego rodzaju działania w ramach Klubu D.O.M.- Świetlicy.

 

ZMIEŃ ICH ŚWIAT. ZMIEŃ SIEBIE - TO ZMIENIA WSZYSTKO

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content