.

OGÓLNY OPIS FUNDACJI

Fundacja D.O.M. powstała w grudniu 1991 roku.

Założył ją Zdzisław Bielecki, dziennikarz, publicysta i reżyser filmów dokumentalnych.

Co stało się przyczyną tej inicjatywy?

Pomoc ludzi, którzy sprawili, że po wypadku samochodowym obudził się w szpitalu pod opieką lekarzy, a nie na poboczu drogi. Życzliwość przypadkowych, ale nieobojętnych osób zainspirowała do stworzenia przestrzeni, gdzie każdy może pomóc lub otrzymać wparcie. Od wielu lat w tej organizacji działają zwykli ludzie, którzy w rzeczywistości są bohaterami dnia powszedniego. Codziennie do siedziby Fundacji przychodzą ci, którzy chcą pomóc innym. Nie dlatego, że to przynosi zyski. Nie dlatego, że to pięknie wygląda. Działają, ponieważ czują, że mogą uczynić życie innych lepszym. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, kiedy indziej materialna pomoc. Każdy gest się liczy, gdy chodzi o dobro otaczających nas ludzi.

WARSZAWA 22.11.2009, ZDZISŁAW BIELECKI PREZES, ZAŁOŻYCIEL FUNDACJA D.O.M. DZIEŁO ODBUDOWY MIŁOŒCI

Jak pomagamy?

Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. to organizacja pozarządowa ustanowiona aktem notarialnym 13 grudnia 1991 roku w podziękowaniu za życie ocalone w wypadku samochodowym pod Świebodzinem dnia 26 kwietnia 1991 roku.

Fundacja skupia wolontariuszy i darczyńców zjednoczonych w działaniach na rzecz dobra, ludzi ubogich i doświadczonych przez los. Jesteśmy nieobojętni, nie stoimy z boku wobec wyzwań jakie przynosi każdy dzień.

Punkt Zbiórki i Rozdziału Darów oraz Punkt Poradnictwa

Dla osób ubogich prowadzimy o 1995 roku Punkt Zbiórki i Rozdziału Darów przy ul. Grójeckiej w Warszawie. Od 2013 roku w tym samym miejscu działa również Punkt Poradnictwa dla Osób Bezdomnych. Jest to miejsce, w którym najubożsi mogą otrzymać ciepłe ubrania, wypić kawę, herbatę uzyskać poradę socjalną psychologiczną. Jeżeli nie jesteś obojętny na los potrzebujących, jeżeli chciałbyś pomagać to zapraszamy. Stale potrzebujemy wolontariuszy oraz darczyńców. Więcej o tym jak możesz pomóc jako wolontariusz tutaj. Informacje o tym jak można przekazać dary naszym podopiecznym tutaj.

Ośrodek Rodzinny D.O.M.

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla dzieci zamieszkałych w stolicy i na Mazowszu, szczególnie tych ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. W Warszawie w dzielnicy Mokotów prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, w której pracownicy Fundacji i wolontariusze organizują zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i terapeutyczne. Najbiedniejszym – po wywiadzie środowiskowym – udostępniamy odzież i środki czystości oraz pomoce szkolne. Latem dla dzieci z ubogich rodzin organizujemy kolonie i „Lato w mieście”. Prowadziliśmy również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Poradnię Anonimową dla młodzieży i rodziców, w której udzielane były porady psychologiczne i prawne.

Łączymy pokolenia dzieci, studentów , osoby pracujące i seniorów poprzez pomoc w nauce, wspólne zainteresowania, pomoc ubogim i odrzuconym. Zapraszamy wolontariuszy.

Pomoc dzieciom i ich rodzinom w rejonach Polski doświadczonych strukturalnym bezrobociem.

Od jesieni 1996 r. Fundacja prowadzi akcję Most Miłości, przeznaczoną dla dzieci z dotkniętych bezrobociem rejonów Polski, w większości rodzin obecnie bezrobotnych byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wielokrotnie wysyłaliśmy transporty z ubraniami, pomocami szkolnymi. Naszymi partnerami są miejscowi nauczyciele, Ośrodki Pomocy Społecznej, parafie. Wspólnie staramy się rozwiązywać problemy, jakie niesie bezrobocie i stagnacja gospodarcza regionu. W kilku miejscowościach zainicjowaliśmy akcję dożywiania dzieci. Finansujemy też, m. in. w Szkole Podstawowej w Sejnach, obiady dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Nasi wolontariusze zbierają książki do szkolnych bibliotek na północy i wschodzie Polski. Centralny punkt biblioteczny znajduje się przy ul. Madalińskiego 69a. Ostatnio blisko tysiąc woluminów dotarło do polskich szkół na Litwie.

Pomoc mniejszościom narodowym w Polsce.

W 1996 r. dary przywiezione przez D.O.M. dla mieszkańców gminy Lelkowo na Warmii dzieliła wspólna komisja złożona z przesiedlonych tam po wojnie grekokatolików Łemków i rzymskich katolików. Było to pierwsze od lat współdziałanie katolików obydwu obrządków.

W 1997 r. zorganizowaliśmy wydarzenia Dni Tatarów w Warszawie – centralne obchody z okazji 600 lat osadnictwa tatarów- muzułmanów w Rzeczpospolitej oraz powiązaną z tym jubileuszem międzynarodową konferencję naukową pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiciel Fundacji był oficjalnym reprezentantem Polski na obchodach 600.lecia osadnictwa Tatarów na Litwie.

Latem 2000 r. w Augustowie zorganizowaliśmy integracyjny polsko-litewski obóz dla 130 dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin.

Dialog religii i kultur.

Z inicjatywy założyciela Fundacji D.O.M. (Zdzisław Bielecki) powstała w 1997 roku Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, której spotkania odbywały się przez ponad 10 lat do 2008 roku w siedzibie Fundacji D.O.M. Fundacja D.O.M. od 1995 roku organizowała wspólne modlitwy chrześcijan i muzułmanów, oficjalnie od 2001 roku zaakceptowane przez Episkopat jako Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce (co roku 26 stycznia).

Przedstawiciele Fundacji uczestniczą również w dialogu chrześcijańsko żydowskim czy brali udział w Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Po atakach 11 września 2001 roku D.O.M. był współorganizatorem konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim: „Islam a cywilizacja łacińska – u źródeł dialogu” z udziałem Nuncjusza Apostolskiego oraz kilkunastu ambasadorów krajów muzułmańskich w Polsce.

Fundacja D.O.M. była do 2010 roku współorganizatorem i uczestnikiem pierwszych Zjazdów Gnieźnieńskich, w szczególności na polu dialogu międzyreligijnego i ekumenizmu.

Fundacja w latach 2005- 2007 była organizatorem Koncertu „Nieobojętni” dedykowanego papieżowi Janowi Pawłowi II na Placu Zamkowym w Warszawie z udziałem zespołów muzycznych i tanecznych Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów; Prowadziła również Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej – Warszawa (2005, 2006).

Działalność poza granicami.

W 1992 r. zorganizowaliśmy przy współudziale Ministerstwa Kultury i Sztuki pierwsze oficjalne praktyki studenckie w krajach byłego ZSRR – wyjazd studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do Berdyczowa na Ukrainie. Odtąd D.O.M. wielokrotnie wysyła transporty z darami dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Współpracujemy w tym zakresie z innymi organizacjami, m. in. ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, na zlecenie którego w 1997 r. realizowaliśmy transporty do Lwowa i Równego na Ukrainie.

Akcje poza krajem nie ograniczają się do pomocy Polakom żyjącym z dala od ojczyzny. W 1994 r. Fundacja zainicjowała polską pomoc dla dotkniętej wojną Czeczenii. Transporty leków, opatrunków i żywności udało się wysłać dwukrotnie: w 1995 i 1996 r.

ZMIEŃ ICH ŚWIAT. ZMIEŃ SIEBIE - TO ZMIENIA WSZYSTKO

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content