.
Powiem Polsce 2023

Powiem Polsce 2023

Fundacja D.O.M. wspiera Polonię i Polaków za granicą. POWIEM POLSCE; Polski Obłok Współpracy – to portal gdzie znajdują się materiały o Polonii i Polakach za granicą. Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy...
Powiem Polsce 2023

Powiem Polsce 2021-22

Fundacja D.O.M. wspiera Polonię i Polaków za granicą. Warto wspomnieć, że w 1992 roku realizowane były przez nią pierwsze w krajach powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego oficjalne praktyki studenckie (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej) w Berdyczowie...
Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content