.
  1. STRONA GŁÓWNA
  2. Projekty
  3. Świetlica D.O.M.

ŚWIETLICA D.O.M.

W Polsce żyją dzieci, które potrzebują naszej miłości, dobrego słowa i bezinteresownej przyjaźni – podarowania czasu wspólnej radości  i beztroski…

 Od  1999  roku  w  siedzibie  przy ul. Madalińskiego 69a działa Klub – Świetlica Fundacji  D.O.M.  dla dzieci. Stworzona przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych, ale nie tylko … W ramach zajęć dzieci mogą z pomocą pedagogów i wolontariuszy odrabiać lekcje, skorzystać z porad, organizowane są zajęcia plastyczne, umuzykalniające,   korepetycje z matematyki, języka polskiego, angielskiego… Dzieci uczestniczą w grach i zabawach edukacyjnych, zajęciach  rozwijających zainteresowania własne.  Udział w zajęciach jest nieodpłatny, rodzice mogą dobrowolne wspierać Fundację darowiznami.

1.      Z jakich środowisk wywodzą się dzieci

Do Świetlicy D.O.M. przychodzą dzieci przede wszystkim z problemami, zaległościami w nauce, brakami wychowawczymi, trudnościami w przystosowaniu się do środowiska rówieśniczego, współdziałania w grupie, zaburzeniami emocjonalnymi, słabą koncentracją, nadpobudliwe, … pochodzące z rodzin nadużywających alkoholu lub zagrożone używaniem /uzależnieniem od/ środków odurzających. ,rodzin niepełnych, ale także z tzw. normalnych, pełnych rodzin. Każde z nich jest unikalne , obdarzone szczególnym talentem, każde ma swoja historię i czeka na podarowanie mu czasu …

2.      W jaki sposób dzieci trafiają do świetlicy

Świetlica stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną na Mokotowie oraz  pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi oraz OPS. Większość dzieci, które trafiają na zajęcia do Świetlicy D.O.M. jest kierowana przez Poradnię lub szkoły.

3.      Na jakich zasadach dzieci korzystają z zajęć

W zajęciach może wziąć udział każde dziecko, którego rodzice lub opiekunowie wyrażą zgodę, a których nie stać na opłacenie prywatnie korepetycji i specjalistycznej stałej pomocy. Dzieci są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub opiekunów. Na zajęcia w świetlicy dzieci przynoszą: kapcie, potrzebne do nauki podręczniki, przybory do pisania, zeszyt świetlicowy, w którym jest także miejsce na korespondencję z rodzicami.

4.      Jak zostać wolontariuszem?

Prosimy o wysłanie swojego CV ze zdjęciem z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy Fundacji. Umówimy mailowo spotkanie w celu omówienia zakresu i wymiaru wolontariatu oraz ewentualnie podpisania „Porozumienia z Wolontariuszem”.  Witamy w gronie osób nieobojętnych!

 

ZMIEŃ ICH ŚWIAT. ZMIEŃ SIEBIE - TO ZMIENIA WSZYSTKO

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content