.

SENIORZY

Łączymy pokolenia!

Łączymy pokolenia. W Klubie D.O.M. jak i poza realizujemy zadania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Priorytetem działania Fundacji D.O.M. jest aktywność społeczna osób w wieku 60+ promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – wiodący kierunek działań to aktywizacja społeczna ,w tym wolontariat osób starszych. Zadanie to jest ukierunkowane na inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych prowadzących do zapewnienia ciągłości międzypokoleniowej. Jednym z kierunków działań jest również przeciwdziałanie e- wykluczeniu –, a także budowanie sieci społecznej, w tym wolontariat wewnątrz i międzypokoleniowy.

Klub Fundacji D.O.M. stwarza możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności, oraz zagospodarowania czasu wolnego w poprzez wypromowanie nawyku pracy woluntarystycznej , aktualizację bazy potrzeb i możliwości pomocy, reagowanie na problemy oraz poszukiwanie rozwiązań. Pragniemy aby osoby przychodzące do Klubu zgłaszały potrzeby istniejące w środowisku lokalnym, w przypadku seniorów: np. potrzeby pomocy sąsiadom, a w przypadku młodzieży: np. potrzeby wsparcia w nauce.

ZMIEŃ ICH ŚWIAT. ZMIEŃ SIEBIE - TO ZMIENIA WSZYSTKO

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content