.

EDUKACJA

Ośrodek Rodzinny D.O.M.

 Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla dzieci zamieszkałych w stolicy i na Mazowszu, szczególnie tych ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. W Warszawie w dzielnicy Mokotów prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, w której pracownicy Fundacji i wolontariusze organizują zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i terapeutyczne. Najbiedniejszym – po wywiadzie środowiskowym – udostępniamy odzież i środki czystości oraz pomoce szkolne. Latem dla dzieci z ubogich rodzin organizujemy kolonie i „Lato w mieście”. Prowadziliśmy również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Poradnię Anonimową dla młodzieży i rodziców, w której udzielane były porady psychologiczne i prawne.

 

Wśród ostatnio realizowanych programów edukacyjnych warto wymienić dedykowane do rodzin – dzieci i ich rodziców czy opiekunów , dotyczące bezpieczeństwa w sieci internetowej , użytkowania aplikacji mobilnych, telefonów komórkowych czy portali społecznościowych, Dużą popularnością cieszą się również szkolenia związane z użytkowaniem nowych technologii czy pierwszej pomocy dla seniorów.

 

Łączymy pokolenia dzieci, studentów , osoby pracujące i seniorów poprzez pomoc w nauce, wspólne zainteresowania, pomoc ubogim i odrzuconym. Zapraszamy wolontariuszy!

 

ZMIEŃ ICH ŚWIAT. ZMIEŃ SIEBIE - TO ZMIENIA WSZYSTKO

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content