.

POZA GRANICAMI

Działalność poza granicami.

W 1992 r. zorganizowaliśmy przy współudziale Ministerstwa Kultury i Sztuki pierwsze oficjalne praktyki studenckie w krajach byłego ZSRR – wyjazd studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do Berdyczowa na Ukrainie. Odtąd D.O.M. wielokrotnie wysyła transporty z darami dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Współpracujemy w tym zakresie z innymi organizacjami, m. in. ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, na zlecenie którego w 1997 r. realizowaliśmy transporty do Lwowa i Równego na Ukrainie.

Akcje poza krajem nie ograniczają się do pomocy Polakom żyjącym z dala od ojczyzny. W 1994 r. Fundacja zainicjowała polską pomoc dla dotkniętej wojną Czeczenii. Transporty leków, opatrunków i żywności udało się wysłać dwukrotnie: w 1995 i 1996 r.

 

ZMIEŃ ICH ŚWIAT. ZMIEŃ SIEBIE - TO ZMIENIA WSZYSTKO

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content