.

KULTURA

Dialog religii i kultur.

Z inicjatywy założyciela Fundacji D.O.M. (Zdzisław Bielecki) powstała w 1997 roku Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, której spotkania odbywały się przez ponad 10 lat do 2008 roku w siedzibie Fundacji D.O.M. Fundacja D.O.M. od 1995 roku organizowała wspólne modlitwy chrześcijan i muzułmanów, oficjalnie od 2001 roku zaakceptowane przez Episkopat jako Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce (co roku 26 stycznia).

Przedstawiciele Fundacji uczestniczą również w dialogu chrześcijańsko żydowskim czy brali udział w Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Po atakach 11 września 2001 roku D.O.M. był współorganizatorem konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim: „Islam a cywilizacja łacińska – u źródeł dialogu” z udziałem Nuncjusza Apostolskiego oraz kilkunastu ambasadorów krajów muzułmańskich w Polsce.

Fundacja D.O.M. była do 2010 roku współorganizatorem i uczestnikiem pierwszych Zjazdów Gnieźnieńskich, w szczególności na polu dialogu międzyreligijnego i ekumenizmu.

Fundacja w latach 2005- 2007 była organizatorem Koncertu „Nieobojętni” dedykowanego papieżowi Janowi Pawłowi II na Placu Zamkowym w Warszawie z udziałem zespołów muzycznych i tanecznych Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów; Prowadziła również Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej – Warszawa (2005, 2006).

 

ZMIEŃ ICH ŚWIAT. ZMIEŃ SIEBIE - TO ZMIENIA WSZYSTKO

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content