.
  1. STRONA GŁÓWNA
  2. Artykuły
  3. Zostań WOLONTARIUSZEM

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla dzieci zamieszkałych w stolicy i na Mazowszu, szczególnie tych ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. W Warszawie w dzielnicy Mokotów prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, w której pracownicy Fundacji i wolontariusze organizują zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i terapeutyczne. Najbiedniejszym – po wywiadzie środowiskowym – udostępniamy odzież i środki czystości oraz pomoce szkolne. Latem dla dzieci z ubogich rodzin organizujemy kolonie i „Lato w mieście”. Prowadziliśmy również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Poradnię Anonimową dla młodzieży i rodziców, w której udzielane były porady psychologiczne i prawne.

Łączymy pokolenia dzieci, studentów , osoby pracujące i seniorów poprzez pomoc w nauce, wspólne zainteresowania, pomoc ubogim i odrzuconym. Zapraszamy wolontariuszy.

Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content