.
  1. STRONA GŁÓWNA
  2. Ogłoszenia
  3. DOM w KORONIE – wsparcie doraźne Organizacji Pożytku Publicznego w dobie Pandemii COVID-19
Miło nam poinformować, że Fundacja D.O.M. pomyślnie zakończyła realizację zadania: „DOM w KORONIE – wsparcie doraźne Organizacji Pożytku Publicznego w dobie Pandemii COVID-19”, które trwało od maja do sierpnia 2020 roku. Fundacja z pozyskanej dotacji opłaciła część bieżących zobowiązań za podnajmowany od miasta stołecznego W-wy lokal oraz należności za energię elektryczna i łączność oraz zakupiła laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem i drobnym sprzętem komputerowym do realizacji projektów.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.
Wniosek o numerze 20446-2 został złożony przez Fundację D.O.M. do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a następnie rekomendowany do dofinansowania.
Po podpisaniu umowy, a tym samym przyznaniu Fundacji D.O.M. z siedzibą w Warszawie środków w wysokości 10 tysięcy zł przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie beneficjent opłacił część bieżących zobowiązań za podnajmowany od miasta stołecznego W-wy lokal oraz opłat za energię elektryczną, Internet i telefon oraz zakupił laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem i drobnym sprzętem komputerowym,który będzie wykorzystywany do realizacji celów statutowych oraz pomoże w realizacji bieżących przedsięwzięć o charakterze społecznym.
Jednocześnie jako organizacja, która skorzystała ze wsparcia w ramach: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018-2030 – Priorytet 5 Wsparcie doraźne pragniemy przyczynić się do rozpowszechniania informacji na temat „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania wsparcia oraz priorytetów znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod adresem: https://niw.gov.pl/
Twitter
DFundacja na Twitterze
DFundacja podąża ludzie

Pin It on Pinterest

Skip to content